علی جنتی در دیدار با عدنان محمود بر گسترش همکاری ایران در زمینه های فرهنگی، هنری و رسانه ای با کشور سوریه تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با عدنان محمود سفیر سوریه در ایران گفت: این همکاری ها باید در حوزه های هنری، فرهنگی، علمی و غیره گسترش یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این دیدار پایداری و ایستادگی مردم و ارتش سوریه را مورد اشاره قرار داد و اقدامات گروه های تندرو و تروریست را محکوم کرد.

وی افزود: تاریخ نشان داده که اقدامات وحشیانه این گروهک ها ادامه نخواهد داشت.

جنتی خاطرنشان کرد: شاعران، نخبگان و نویسندگان دو کشور می توانند در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری همکاری های خوبی داشته باشند و از این طریق نقش موثری در معرفی آثار فرهنگی و هنری یکدیگر و ترجمه آنها داشته باشند.

در ادامه این دیدار سفیر سوریه در ایران نیز یادآور شد: دستاوردهای ایران برای کسب حقوق خود در جامعه بین الملل قابل تقدیر است.

عدنان محمود افزود: با ایجاد برقراری ارتباط میان شاعران و نویسندگان دو کشور می توانند فعالیت های فرهنگی فیما بین را گسترش داده و از این طریق در مقابل حملات و تهاجمات فرهنگی ایستاد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin