“مودی دیال”، سفیر مالی در تهران در همایش روز جهانی آفریقا در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنرانی کرد.سفیر مالی در تهران گفت: دولت ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است تعاملات خود را در زمینه‌های مختلف با آفریقا گسترش دهد. ایران نه تنها با کشورهای آفریقا بلکه با اتحادیه آفریقا نیز ارتباط و همکاری دارد.

وی تاکید کرد: همکاری‌های میان ایران و کشورهای آفریقایی باید در زمینه‌های بهداشتی، اقتصادی و سلامت گسترش یابد. ما تاکنون توانسته‌ایم مشکلات خود را مانند استعمارگری و رژیم‌های سیاسی مانند آپاتاید را از بین بریم و امروز این قاره به دنبال آزادی سیاسی، احزاب سیاسی و ایجاد انجمن‌های اجتماعی است و در مجموع تلاش می‌کند که یک سیستم حقوق بشری در آفریقا ایجاد شود و نظامی ایجاد شود که در آن امکان حضور زنان وجود داشته باشد.

سفیر مالی در تهران اضافه کرد: مسیر توسعه و رشد بسیار طولانی است و آفریقا هنوز در نیمه راه قرار دارد اما منابع فراوانی دارد و می‌تواند این راه را طی کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin