دکتر نصیر احمد نور، سفیر افغانستان در ایران، این کشور را قربانی اصلی توطئه استکبار در زمینه مواد مخدر دانست.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر نصیر نوراحمد در اختتامیه کارگاه آموزش گزارش نویسی پیشرفته و نحوه استفاده از ماهواره در تخمین مزارع کشت خشخاش ویژه پلیس افغانستان، گفت: وجود برخی ناامنی ها در افغانستان، بستر فعالیت مافیای بین الملل مواد مخدر در این کشور را فراهم کرده است؛ به گونه ای که این کشور را برای تولید و کشت خشخاش انتخاب می کنند و این امر تعامل همه کشورهای منطقه را در مبارزه با مواد مخدر ضروری می کند.

وی اظهار داشت: ارتقای امنیت اجتماعی منطقه نیازمند تعامل همگانی است، به همین منظور از جمهوری اسلامی ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر به علت تعامل بسیار مثبت با کشور افغانستان برای رفع این معضل، سپاسگزاریم.

احمد نور خاطرنشان کرد: آماده ایم از پتانسیل، دانش و تجربیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران استفاده کنیم.

سفیر افغانستان در ایران گفت: از کشور برادر و دوست جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این دوره های آموزشی و انتقال تجربیات تشکر می کنم، امیدوارم در انجام ماموریت های مبارزه با مواد مخدر توفیقات بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز دنیا با چالش جدی مواد مخدر مواجهه است، گفت: مردم و دولت افغانستان نیز در صف مبارزه با مواد مخدر هستند.

احمد نور تاکید کرد: برگزاری این دوره ها فواید بسیاری برای کشور افغانستان و جامعه جهانی دارد و آماده ایم از تمام دانش و تجربیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران استفاده کنیم.

در پایان مراسم اختتامیه کارگاه آموزش گزارش نویسی پیشرفته و نحوه استفاده از ماهواره در تخمین مزارع کشت خشخاش ویژه پلیس افغانستان که در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، گواهی پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان ارائه شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin