سفیر رومانی در تهران از سفر هیاتی متشکل از چند نماینده پارلمانی این کشور به تهران خبر داد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “کریستین تئودورسکو” سفیر رومانی در ایران با اشاره به سفر هیات پارلمانی این کشور به ایران گفت: با سفر این هیات پارلمانی، گام های جدیدی در مسیر توسعه روابط تهران-بخارست برداشته خواهد شد.

تئودورسکو ، ایران را از کشورهای مهم منطقه برشمرد و ارتقای روابط با ایران را برای کشورش مهم خواند.

رومانی کشوری در جنوب شرقی اروپا است و با داشتن بیش از 19 میلیون نفر جمعیت، به لحاظ جمعیت هفتمین کشور اتحادیه اروپا است.

رومانی در سال ۲۰۰۷به اتحادیه اروپا پیوست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin