هان سونگ او، سفیر کره شمالی در ایران، در خصوص مانورهای نظامی مشترک در حال انجام ایالات متحده و کره جنوبی بیانیه ای مطبوعاتی را صادر کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این بیانیه آمده است:

بدون توجه به هشدارهای مکرر ما، ارتش ایالات متحده و ارتش کره جنوبی مانورهای نظامی مشترکی را آغاز کرده اند که وضعیت ناپایدار شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا را بدتر می کند.

مانورهای نظامی مشترک، بارزترین بیان سیاست خصمانه ایالات متحده در قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره است که با هدف از بین بردن ما طراحی شده است؛ اقدام ناخوشایند خود تخریب گرایانه که باید هزینه گزافی برای آن پرداخت شود چرا که امنیت مردم ما را تهدید می کند و وضعیت شبه جزیره کره را بیشتر به خطر می اندازند.

در هر مقیاس و حالتی، مانورهای نظامی مشترک دارای ماهیت تهاجمی هستند چرا که تمرین جنگ محسوب می شوند و مانورهای مقدماتی جنگ هسته ای برای تدارک و آمادگی بیشتر به جهت عملیاتی کردن نقشه حمله پیشگیرانه به ما، هدف اصلی این اقدامات است.

علاوه بر این، باید توجه داشت که ایالات متحده مانور نظامی تهاجمی خود را در چنین زمان حساسی برگزار می کند که توجه بین المللی معطوف به توسعه وضعیت شبه جزیره کره شده است. این امر اثبات می کند که ایالات متحده به واقع معمار ارشد نابودی صلح و ثبات در منطقه است.

این رفتارها نشان می دهد که “تعامل دیپلماتیک” و “گفتگوی بدون شرط” که توسط دولت کنونی ایالات متحده مطرح می شود، یک ظاهرسازی برای پوشاندن ماهیت متجاوزانه خود با انگیزه از بین بردن  جمهوری دموکراتیک خلق کره به وسیله زور است.

ما هرگز به تهدیدات علیه خود بی اعتنا نخواهیم بود زیرا ایالات متحده در قبال جمهوری دموکراتیک خلق کره تغییر نکرده است.

واقعیت این را اثبات کرده است که تنها یک بازدارنده اساسی، نه کلمات، می تواند صلح و امنیت در شبه جزیره کره را تضمین کند و حق با ما بود که تصمیم گرفتیم توانایی های دفاع ملی خود را پیوسته تقویت کنیم.

حزب و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره از پیش تصریح کرده اند که ما بر اساس اصل قدرت در برابر قدرت و حسن نیت در برابر حسن نیت، با ایالات متحده مقابله می کنیم.

ما برای مقابله با تهدیدهای نظامی رو به رشد ایالات متحده، توان بازدارندگی خود را بیش از پیش افزایش می دهیم؛ یعنی قدرت دفاعی ملی و توان حمله پیشگیرانه برای مقابله سریع با هر گونه اقدام نظامی علیه خودمان را تقویت می کنیم.

برای برقراری صلح در شبه جزیره، ضروری است که ایالات متحده نیروها و تجهیزات نظامی خود که در کره جنوبی مستقر است را از آنجا خارج کند.

مادامی که نیروهای ایالات متحده در کره جنوبی حضور دارند، دلیل بنیادین وخامت دوره ای اوضاع در شبه جزیره کره هرگز از بین نمی رود.

از محتوای مانورهای نظامی مشترک، مثل روز روشن است که هدف آن، تمرین جنگ به منظور حمله پیشگیرانه و تهاجم علیه ما است.

مانورهای جنگی خطرناکی که توسط ایالات متحده و طرف کره ای ادامه دار اند، مطمئنا آنها را با تهدید امنیتی جدی تری روبرو خواهد کرد.

اینک ایالات متحده این مانورهای نظامی را “دفاعی” قلمداد می کند اما این حرف چیزی نیست جز یک سفسطه مضحک.

رفتارهای اخیر ایالات متحده نشان می دهد که آنها اقدامات نظامی خصمانه خود علیه کشورهای منطقه آسیا – اقیانوسيه را تشدید خواهند کرد. انتقاد افکار عمومی بین المللی در قبال مانورهای نظامی مشترک ایالات متحده نیز رو به افزایش است.

ما همچنین در آینده همبستگی خود را با کشورهای مستقل ضد ایالات متحده تعمیق خواهیم داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin