مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، کارگاه بازیابی اطلاعات سازمان ملل متحد، برای انجمن های حوزه گردشگری و صنایع دستی برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر تشکل های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و برنامه ریزی اجرایی موسسه نقش جاوید دو کارگاه آموزشی آشنایی و بازیابی اطلاعات سازمان ملل متحد از طریق وب سایت های این سازمان جهانی، برای مدیران و اعضای انجمن های تخصصی در حوزه فرهنگ و گردشگری و صنایع دستی برگزار کرد و این مجموعه کارگاه ها به دنبال چهار جلسه قبلی در تابستان 1393برگزار کرد.

 در ابتدای جلسه نخست که با شرکت بیش از 40 نفر برگزار گردید آقای حمیدرضا محمد خانی از انجمن مدیران فرهنگ و هنر به نقش ارتباط با سازمان های بین المللی و ارزش های فرهنگ غنی ایران پرداخت که می تواند زمینه همکاری خوبی را فراهم کند.

سخنران افتخاری برنامه نیز آقای باقر اسدی دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یکی از 12 شخصیت برجسته منتخب آقای کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در موضوع جامعه مدنی و ملل متحد بود که به گزارش کاردوسو درباره توصیه هایی برای تقویت ارتباط جامعه مدنی با سازمان ملل متحد پرداخت.

کارگاه آموزشی دوم با حضور حدود پنجاه نفر از مدیران موسسات مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، هنر و صنایع دستی در تاریخ 22 شهریورماه 1394 برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه آقای جلال عباسی، معاون دفتر مجامع و تشکل های سازمان میراث فرهنگی از همکاری با مرکز اطلاعات سازمان ملل تشکر و تقدیر کرده و این کارگاه ها را زمینه ارتباط بیشتر و هدفمند دفتر تشکل ها و انجمن های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی با سازمان ملل متحد دانست.

از انجمن هنرمندان ایران نیز آقای سید جواد موسوی از مفید بودن حضور و نقش هنرمندان در ارتباط با سازمان ملل مطالبی ایراد داشت.

در هر دو نشست خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار کننده کارگاه آموزشی آشنایی و بازیابی اطلاعات سازمان ملل متحد از طریق وب سایت های این سازمان جهانی، با تاکید بر موضوعات مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری بود و توضیحاتی درباره سازمان ملل متحد و جامعه مدنی، شیوه ارتباط سازمان های غیردولتی با اداره اطلاعات همگانی، شورای اقتصادی اجتماعی و یونسکو ارائه داد و به چگونگی بازیابی اطلاعات برای دریافت مقام مشورتی اکوسوک و یونسکو پرداخت. مناسبت های گوناگون سازمان ملل متحد در مورد امور فرهنگی نیز معرفی شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin