مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد برای دانشجویان رشته حقوق در کتابخانه این مرکز برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، با همکاری جناب آقای دکتر پوریا عسکری از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی در کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

برگزاری جلسه به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که پس از معرفی کوتاهی از وب سایت دو زبانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد در ایران به معرفی وب سایت جهانی ملل متحد پرداخت.

 وی در این کارگاه بر پیشینه و تاریخچه سازمان ملل متحد و شمه ای از فعالیت های 70 ساله آن اشاره کرد و وب سایت هفتادومین سالگرد ملل متحد را معرفی کرد.

 سپس به ارکان اصلی ملل متحد و وب سایت های آنها به ویژه سه رکن مهم مجمع عمومی و شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.

 به برخی از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مجازی دگ همر شولد، مراجعه شد و اسنادی به عنوان نمونه بازیابی گردید و همینطور نشانه های اسناد ملل متحد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 نسخه هایی از ترجمه فارسى منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بین شركت كنندگان پخش شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin