نشست تخصصی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم ملل متحد در ایران و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس و عدالت ترمیمی برگزاری شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری نزدیک قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اجلاس تخصصی در زمینه مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی، را برای 120 نفر از رؤسای دادگستری استانها، قضات، دادستانها و افسران پلیس برگزار نمود.

بسیاری از مقامات عالی رتبه قوه قضائیه، کارشناسان عالی رتبه از کشورهای هلند و سوئیس، اعضای گروه دوبلین کوچک و تعدادی از نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد در این اجلاس حضور داشتند. در جلسه افتتاحیه، معاون رییس قوه قضائیه در اموراجتماعی و پیشگیری از جرم، معاون مدیرکل در امورحقوقی بین­المللی وزارت امورخارجه و آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران سخنرانی کردند.

آقای فدولوف در سخنرانی افتتاحیه خود، به همکاری­های سازنده میان قوه قضائیه و دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایـران اشاره نمودند. ایشـان خـاطر نشان کردند که بسیاری از دولت های عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایـران، مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی را در قوانین و آیین نامه­های خود پیش بینی و اعمال نموده­اند.

در طول جلسه، شرکت­کنندگان از تصویب قطعنامه شماره 6/27 با موضوع عدالت ترمیمی در بیست و هفتمین کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری توسط دول عضو سازمان ملل متحد در وین در اردیبهشت 97 (می 2018) مطلع شدند.

برخی از موضوعاتی که در این اجلاس دو روزه بحث شد، شامل موارد زیر بود: (1) استراتژی ملی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات های جایگزین حبس؛ (2) نظام حقوقی و ساختار تقنینی کشور هلند در زمینه سیاست های پیشگیری از جرم و نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس؛ (3) تحلیل ساختار حقوقی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری؛ (4) مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی برای گروه­های خاص، زنان و کودکان؛ (5) نقش دادستان در اعمال سیاست های پیشگیری از جرم و ترغیب به اعمال مجازات های جایگزین حبس؛ (6) خدمات دادستانی در رویه دادرسی و اهمیت پرونده شخصیت؛ (7) خدمات حقوقی در درون ندامتگاه، با تمرکز بر عدالت ترمیمی؛ (8) نقش هدایت­گر وکیل مدافع در ایجاد استحقاق به دریافت مجازات جایگزین حبس؛  9) خدمات پیگرد قانونی سوئیس در جریان رسیدگی و اهمیت پرونده های زندانیان.

در حاشیه این اجلاس و پیش از شروع آن، جلسه ای با حضور آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، مقامات عالی رتبه قوه قضائیه، تعدادی از سفرا و نمایندگان سفارتخانه های گروه دوبلین کوچک در تهران برگزار شد.

در خلال مذاکرات، مقامات عالی رتبه قوه قضائیه، سفرا گروه دوبلین کوچک و نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران بر اهمیت گفتگو و همکاری میان جامعه جهانی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از دولت هلند و سفارت آن کشور در تهران برای تأمین مالی پروژه پیشگیری از جرم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و اجلاس تهران قدردانی نمودند.

نمایندگان سفارتخانه های گروه دوبلین کوچک حاضر در جلسه تمایلات خود را مبنی بر ارتقا سطح همکاری ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و قوه قضائیه ایران خاطر نشان کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin