نشست نهایی برنامه تبادل دانش در حوزه مالکیت فکری بین دو کشور ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در جلسه ارایه گزارش نهایی تبادل دانش در حوزه مالکیت فکری بین دو کشور ایران و کره جنوبی که در وزارت دادگستری برگزار شد با قدردانی از تلاشهای متخصصین دو کشور در تهیه گزارش نهایی با اشاره به جایگاه مالکیت فکری در ایران و تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت و توسعه مالکیت فکری گفت: در نقشه جامعه علمی کشور در بندهای مهمی نقش مالکیت فکری، صنعتی و ادبی در حال تجدید نظر در مجلس شورای اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اشتراکات دو کشور در استفاده از مالکیت فکری، افزود: برنامه تبادل دانش در حوزه مالکیت فکری به ما کمک خواهد کرد که راهکارهای مناسب تقویت آن را پیدا کنیم.

معاون وزیر دادگستری دستیابی به اطلاعات مشترک، ساماندهی کار تیمی مشترک و پایه گذاری یک انضباط فکری در گسترش ارتباطات فرهنگی، اخلاقی، علمی و اقتصادی بین دو کشور را مثبت ارزیابی کرد.

سفیر کره جنوبی در تهران نیز در این نشست با قدردانی از متخصصین دو کشور اظهار امیدواری کرد این پروژه آغاز همکاری های بیشتر در آینده بین دو کشور شود.

وی با اشاره به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط بین المللی گفت: در حال حاضر شرایط بین المللی ما را تحت تاثیر قرار داده اما شک ندارم با این پروژه مسیر جدیدی از همکاری‌ها را باز می‌کنیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin