انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برای دومین بار دوره آموزشی دو روزه ای در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مدرس دوره آقای دکتر سید علی سادات اخوی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ فارغ التحصیل موسسه مطالعات عالی ژنو؛ و نگارنده کتاب “روش های حل تعارض میان معاهدات” بود که مطالب خود را با تعریف مفهوم معاهده آغاز کرد.

سپس اجزای تشکیل دهنده یک معاهده، که تمایز بین معاهدات و موافقت نامه های سیاسی را موجب می شوند و نقش گوناگون معاهدات به بحث گذاشته شد.

در پی آن مراحل مختلف شکل گیری معاهدات و واژگان مربوطه، از جمله امضا، تصویب و الحاق توضیح داده شد.

در بخش پایانی روز دوم، آقای دکتر سادات اخوی به تحلیل مفهوم حق شرط، شروط معتبر و نامعتبر و آثار حقوقی آنها پرداخت.

در نهایت مشکل تعارض بین معاهدات و شیوه های حل آنها توضیح داده شد.

وی به مفهوم اعتراض به شرط و متن مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل تحت عنوان “راهنمای رویه ناظر بر شرط در معاهدات” اشاره کرد.

مروری بر وب سایت اداره امور حقوقی سازمان ملل متحد وابسته به دبیرخانه همچنین وب سایت مجموعه معاهدات به وسیله خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد انجام شد.

شرکت کنندگان بازیابی متن معاهده ای چند جانبه مانند کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات و دولت هایی که به آن پیوسته اند، همچین بازیابی حق شرط بر معاهدات را آموختند. تعدادی از انتشارات آنلاین مربوط به معاهدات نیز معرفی شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin