حدود بیست دانشجوی جوان در اتاق بازرگانی ایران دور هم جمع شدند تا بیاموزند چگونه ایده های نوآورانه شان را به پروژه هایی در جهت بهبود زندگی کودکان در ایران و جامعه شان تبدیل کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این جلسه هم‌اندیشی به صورت مشترک توسط اتاق بازرگانی ایران و دفتر یونیسف ایران برگزار گردید و توسط کارشناس بین المللی یونیسف در زمینه نوآوری تسهیلگری شد.

آقای کریس فابیان، مشاور ارشد دفتر نوآوری یونیسف، در این جلسه گفت: در دنیای ما که به سرعت در حال تغییر است، باید به دنبال راه حل هایی برای مسائل کودکان باشیم؛ ما معتقدیم که استارت آپ های مرتبط با تکنولوژی و بخش خصوصی می توانند بسیاری از این راه حل ها را ارائه دهند.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم با همکاری اتاق بازرگانی ایران برای ساختن چنین ظرفیتی در کشور تلاش کنیم.

در این جلسه با همفکری دانشجویان درباره مطالب مختلفی مربوط به حوزه های نوآوری، استارت آپ ها و کارآفرینی در جهت حمایت از کودکان در ایران، بحث و گفتگو شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin