رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: موضوع همکاری‌های مشترک در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی ‫FAO مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کاظم خاوازی در دیدار با سفیر برزیل، ضمن تبیین محورهای استراتژیک همکاری بین ایران و برزیل، بر ضرورت توسعه زمینه‌های همکاری دوجانبه در تحقیقات کشاورزی تاکید کرد.

وی با بیان این که هدف بنیادین سازمان تحقیقات در عرصه تعاملات بین‌المللی بر همکاری با مراکز و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی است، یادآور شد: دو کشور در راستای اشتراک منافع ملی طرفین، لازم است در عرصه‌های بین‌المللی مواضع مشترک و راهبردی داشته باشند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان با سازمان تحقیقات کشاورزی برزیل ‫EMBRAPA اعلام داشت: سند مذکور، نهایی شده و به منظور انجام امور حقوقی در وزارت امور خارجه کشورمان در حال بررسی است تا در یک گردهمایی در برزیل یا ایران به امضای طرفین برسد.

وی با اشاره به تعدد و تنوع حوزه‌های ماموریتی این سازمان، پیشنهاد داد یک هیات کارشناسی به سرپرستی “سازمان تحقیقات برزیل” به منظور آشنایی با توانمندی‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از این سازمان بازدید کنند.

رودریگو دی آزردو سانتوس سفیر برزیل نیز خواستار همسویی نظرات، پیشنهادها و تصمیم‌گیری‌های آتی دو کشور ایران و برزیل در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی در سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ‫FAO شد.

وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های آموزش و تحقیقات کشاورزی را مورد تاکید قرار داد.

سفیر برزیل تصریح‌ کرد: در دومین نشست مشترک دو کشور در ایران، زمان به منظور امضای سند یادداشت تفاهم همکاری با امبراپا برزیل، مغتنم خواهد بود.

وی در ادامه از دعوت رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای بازدید هیات کارشناسی “سازمان تحقیقات برزیل” استقبال کرد و ایران را از نظر برخورداری از منابع طبیعی و منابع ژنتیکی ارزشمند یکی از کشورهای منحصر به فرد جهان دانست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin