نشست بررسی اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه در روابط با اتحادیه اروپا توسط انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، نشست بررسی اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه در روابط با اتحادیه اروپا ۲۵ بهمن ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

در این نشست رضا هاکان تکین سفیر جمهوری ترکیه در تهران و سید اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی مرکز مطالعات خاورمیانه سخنرانی می کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin