با حضور “میشائیل پوستل” سفیر اتریش در تهران و مدیر مؤسسه ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش کهن‌ ترین نسخه فارسی تاریخ‌ دار جهان رونمایی شد

در این نشست که با همکاری گنجینه پزشکی ایران و مؤسسه ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش برگزار شد، ایران‌شناسان و نسخه‌‌پژوهان برتر ایران و جهان درباره این نسخه خطی سخن گفتند.

دکتر فلوریان شوارتس (مدیر مؤسسه ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش) سخنران افتتاحیه نشست بود و استاد ایرج افشار نیز با موضوع «چند کلمه درباره نسخه‌شناسی الأبنیه» به سخن پرداخت.

در این نشست دکتر نصرت‌ا‌لله رستگار (عضو سابق مؤسسه ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش) گزارشی از تاریخچه الأبنیه در کتابخانه ملی وین ارایه داد.

اهمیت “الأبنیه” از لحاظ نوآوری‌های داروهای گیاهی نیز محور سخنرانی دکتر ابوالقاسم سلطانی (عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران) بود و دكتر علی اشرف صادقی (عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، زبان فارسی را در الأبنیه مورد بررسی قرار داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin