معاون مدیر عامل بانک تجارت در امور استان ها، آقای علیرضا مهرجو و نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، بانک تجارت ششمین گروه بزرگ تجاری است که از تلاش های یونیسف و شرکای کاری ملی برای حمایت از کودکان در سراسر ایران و همچنین ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نگاه کودک-محور، حمایت می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin