• صفحه خانگی
  • >
  • سازمان ملل
  • >
  • بازدید مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی از دفتر برنامه جهانی غذا در ایران

آقای محمدی فر، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از دفتر برنامه جهانی غذا در ایران بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، طی بازدید آقای محمدی فر و هیئت همراه از دفتر برنامه جهانی غذا در ایران با نحوه کار روزمره برنامه جهانی غذا درایران آشنا شد. وی با کارمندان در واحد های مختلف سازمان دیدار و در مورد چگونگی ارتقاء سطح همکاری فی ما بین تبادل نظر کرد.

در این دیدار نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت: مایه افتخار است که مدیرکل محترم اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی دعوتمان را برای بازدید از دفتر برنامه جهانی غذا پذیرفتند. کارمندان WFP نیز از اینکه شخصا با ایشان ملاقات نموده و در مورد کارو رسالتشان در چالش” به صفر رساندن گرسنگی” صحبت کردند، بسیار خشنودند.

آقای محمدی فر ضمن تقدیر از کفایت و کارآمدی WFP گفت: همه ما برای یک هدف مشترک کار می کنیم و آن ایجاد تغییر در زندگی پناهندگانی است که به کمک و همیاری ما نیازمندند.

اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که مسئولیت کلیه امور مربوط به پناهندگان را در کشور برعهده دارد، شریک اجرایی WFP در ایران است.

برنامه جهانی غذا، ماهیانه به حدود 30000 نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن 19 مهمانشهر واقع در 13 استان کشور امداد غذایی می رساند و همچنین به 3000 دانش آموز دختر ساکن در همین مهمانشهرها مشوق تحصیلی جهت حضور در مدارس ارائه می دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin