آقای«كوجی هاندا» سفیر كبیر ژاپن به همراه مدیر بخش اقتصادی سفارت خانه راهی بند امام خمینی شد.سفیر ژاپن و هیأت همراه به منظور آشنایی با توانمندی های بازرگانی و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) از این مجتمع بندری بازدید كرد.
طی بازدید این هیات ژاپنی، جانشین مدیر کل و معاون اداری و مالی اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، ضمن بر شمردن ویژگی ها، موقعیت جغرافیایی و مزیت های بازرگانی و اقتصادی این مجتمع بندری، آن را كوتاه ترین ،سریعترین و ایمن ترین مسیر مبادلات كالا از شرق آسیا عنوان و بندر امام خمینی (ره) را برخوردار از ظرفیت ها و امكانات مناسب و مجهز جهت سرمایه گذاری به منظور فرآوری كالاو صادرات مجدد و ترانزیت به كشورهای همجوار توصیف كرد.
طی این دیدار سفیر كبیر ژاپن ضمن تشكر از استقبال گرم و صمیمانه اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ، به اهمیت اقتصادی این استان و بنادر آن از جمله بندر امام خمینی (ره) اشاره كرده و به منظور كسب جزییات بیشتر درباره این مجتمع بندری به گفتگو پرداخت .
در ادامه این دیدار ،هیات ژاپنی طی بازدید از مجتمع بندری امام خمینی (ره) بخش های مختلف آن را از نزدیک دیدن كردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin