روسای انجمن ژاپنی ها در تهران به همراه تعدادی از اعضای سفارت ژاپن در ایران از قبرستان ژاپنی ها در محل مشترک قبرستان بین المللی پروتستان واقع در حومه شهر تهران  بازدید نمودند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این قبرستان 8 ژاپنی آرمیده اند از جمله آقای ناروسه شونسوکه (32 ساله، درگذشت 1929 میلادی)، جانشین موقت کاردار که وظیفه گشایش کنسولگری ژاپن در ایران را عهده دار بود.  آقای اینوئوئه ایجی (75 ساله، درگذشت 1986میلادی)، کارشناس زبان فارسی در وزارت امور خارجه ژاپن که حتی پس از بازنشستگی در جهت دوستی بین دو کشور تلاش کرد.

روسای انجمن ژاپنی ها در تهران و اعضای سفارت ژاپن هر ساله از قبرستان ژاپنی ها بازدید می کنند و نسبت به بنیانگذاران روابط دوستانه امروز بین ژاپن و ایران ادای احترام می نمایند.

در این مراسم آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران خاطرنشان کرد که اهداف درگذشتگان در زمینه کوشش در تقویت روابط دوستانه ژاپن و ایران به طور قوی ادامه خواهند یافت و اینجانب قصد دارم در جهت تحکیم روابط و گسترش مبادلات بین دو کشور بی دریغ تلاش نمایم.

در ادامه پس از سخنرانی آقای شیئوهارا، رئیس انجمن ژاپنی ها در تهران، اهدای تاج گل و سوزاندن عود توسط حضار انجام گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin