کوجی هانه دا سفیر ژاپن در ایران و هیروکی سوئه موری رئیس بخش بازرگانی این سفارتخانه از بورس کالای ایران و تالار معاملات این بورس بازدید کردند.به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر ژاپن در دیدار با مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اشاره به فعالیت بورس های کالایی در ژاپن به عنوان قدیمی ترین بورس کالایی جهان،بر همکاری مشترک بین بورس کالای ایران و بورس های کالایی ژاپن در زمینه آموزش و تبادل فنآوری تاکید کرد.
همچنین در این دیدار مدیرعامل بورس کالای ایران و سفیر ژاپن از فراهم نمودن بستر مناسب برای ارتباط کارگزاران بورس های کالایی ژاپن و ایران و همچنین آشنایی شرکتها و تولیدکنندگان ژاپنی و ایرانی با معاملات در بورس های کالایی دو کشور استقبال کردند. در پایان این دیدار، نشان بورس کالای ایران توسط دکتر پناهیان به سفیر ژاپن اهدا گردید.
بورس کالای ایران در راستای گسترش مناسبات بین المللی و توسعه ارتباطات با بورس های جهان، تعامل و همکاری با سفارتخانه های سایر کشورها را در دستور کار خود قرار داده است و دیدار سفیر ژاپن از بورس کالای ایران نیز در این راستا صورت گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin