سفیر کشور سوئد با هدف بررسی راه های گسترش همکاری های علمی از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این جلسه طرفین ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه گسترش همکاری های علمی صنعتی فی مابین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ها و موسسات سوئدی به بررسی راه های تسهیل رفت و آمد نخبگان علمی به منظور حضور در کارگاه ها و سمینارهای علمی، بازدید روسای دانشگاه ها از امکانات یکدیگر و همچنین برگزاری روز علم ایران- سوئد در موسسات طرفین پرداختند.

سفیر سوئد در این جلسه با اشاره به بودجه های دولت سوئد برای تحقیقات و گسترش مناسبات علمی گفت: بدلیل بالاتر بودن سطح ایران از کشورهایی که حمایت مالی نیاز دارند، ایران تحت پوشش بودجه خاص حمایت دولتی قرار نمی گیرد اما بودجه های خاص دانشگاه ها می تواند به محققان و دانشجویان ایرانی تعلق گیرد.

وی افزود: باتوجه به اینکه دانشگاه ها در سوئد از استقلال تصمیم گیری برخوردارند سفارت تنها می تواند نقش تسهیل کننده این روابط را داشته باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin