سفارت روسیه در ایران، تاکید کرد: دریای خزر دریای دوستی و همکاری است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت در روسیه در ایران در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: سفیر روسیه در ایران از بندر انزلی در استان گیلان، جایی که کشتی های ناوتیپ خزر نیروی دریایی روسیه، آذربایجان و قزاقستان برای شرکت در مسابقات بین المللی ارتش – 2021 وارد شده اند، بازدید کرد. دریای خزر دریای دوستی و همکاری است!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin