همکاری ایران و دانمارک در زمینه علوم دریایی و اقیانوسی با محوریت تبادل اطلاعات و اعزام دانشجوی دکترا به دانمارک، افزایش می یابد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در جریان بازدید اندرس کریستین هوگارد، سفیر دانمارک از این پژوهشگاه ضمن ارایه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشگاه، آمادگی این مرکز را برای همکاری با مراکز علمی و پژوهشی دانمارک در حوزه علوم دریایی و اقیانوس شناسی اعلام کرد.

در این بازدید سفیر دانمارک از آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشی پژوهشگاه بازدید کرد و ضمن دریافت گزارشی از فعالیت های آزمایشگاهی و میدانی توسط کارشناسان آزمایشگاه و مدیران ذیربط، از نزدیک در جریان فعالیت های تحقیقاتی و میدانی پژوهشگاه قرار گرفت.

وی زمینه های پژوهشی پژوهشگاه را بسیار جذاب عنوان کرد و در ادامه قول مساعدت و همکاری در زمینه تسهیل ارتباطات با مراکز دانمارکی مورد نظر پژوهشگاه را ارائه کرد.

سفیر دانمارک با بیان اینکه ایران می تواند با دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی گرینلند، جزایر فارو و سایر جزایر دانمارکی اقیانوس اطلس، همکاری کند، پیشنهاد کرد که اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسه های مورد نظر پژوهشگاه در کشور دانمارک فراهم و در دسترس سفارت دانمارک قرار گیرد تا امکان برقراری ارتباط بین این دو کشور به­ واسطه سفارت دانمارک تسهیل شود.

هوگارد افزود: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی می تواند دانشجویان دکتری به دانمارک اعزام و دانمارک آنها را بورس کند، همچنین در زمینه ظرفیت ­سازی، پژوهشگاه می تواند کارگاه ها و دوره های آموزشی بسیاری ارائه کند.

وی تبادل متخصص بین دو کشور و ارایه طرح های کلان با پژوهشگاه را از جمله موارد همکاری موثر بین دو کشور عنوان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin