در سومین روز نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت و بایومس، سفیر و کاردار موقت چک از غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران بازدید کردند.جوزف هاولاس در این بازدید در جریان جدیدترین دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران قرار گرفت و گفت: خوشحالم که امکانات و پروژه های متعدد شما را در زمینه محیط زیست می بینم.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه مناسبات صنعتی، خواستار ارتباط نزدیک تر شرکت ملی صنایع مس ایران با شرکت های صنعتی کشورش شد.

هاولاس افزود: برای توسعه این مناسبات می توان یک اتحادیه یا مجمع برنامه ریزی و طراحی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin