سفیر بلغارستان در بازدید از سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با محمد خدادی مدیر عامل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هریستو پولنداکف سفیر بلغارستان در بازدید از سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دیدار با محمد خدادی مدیر عامل این سازمان گفت: ایران و بلغارستان همیشه روابط دوستانه ای داشته اند و سال آینده، یکصد و بیستمین سال آغاز روابط میان تهران و صوفیه خواهد بود. دو کشور همیشه دوستان یکدیگر بوده اند و امیدوارم حضور من در اینجا، به هرچه بهتر شدن روابط کمک کند.

وی افزود: دو کشور می توانند در هر زمینه ای اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و البته رسانه ای، روابط را گسترش دهند.

پولنداکف در دیدار با مدیر عامل ایرنا درباره راه های گسترش روابط مطبوعاتی و رسانه ای میان دو کشور نیز گفتگو کرد.

محمد خدادی مدیر عامل ایرنا نیز در این دیدار از مدیر عامل خبرگزاری رسمی بلغارستان دعوت کرد تا از ایران بازدید کند که این دعوت با استقبال سفیر بلغارستان همراه شد.

خدادی همچنین با اشاره به حساسیت های کار خبرنگاری و اینکه از نظر او خبرنگار نخست یک انسان است و سپس یک خبرنگار، گفت: بنابراین، نمی توان خبر درگذشت عده ای در یک سانحه هوایی را بیش از اندازه بزرگ و خبر کشته شدن هزاران کودک و زن و مرد در یمن، سوریه یا جاهای دیگر را کوچک کرد.

هریستو پولنداکف سفیر بلغارستان در ادامه دیدار خود از ایرنا به همراه ژیوکو کانچف (Zhivko Kanchev) دبیر اول سفارت این کشور از اتاق های خبر داخلی و خارجی ایرنا بازدید کرد و از نزدیک با مراحل تدوین و انتشار خبر در ایرنا آشنا شد.

سفیر بلغارستان که بخوبی به فارسی سخن می گوید، با دیدن عکس های مربوط به تظاهرات مردمی سال 1357 در یکی از طبقات ایرنا، گفت: من سال 1978 در ایران بودم، روزهای انقلاب را به یاد دارم و این تصاویر برایم آشناست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin