سفیر اوگاندا به منظور آشنایی با دستاورد‌های علمی و امضای قرارداد پژوهشی از دانشگاه شهید اشرفی اصفهان بازدید کرد.
به گزارش آوا دیپلماتیک، “محمد احمد کیسوله” سفیر اوگاندا پس از بازدید از چند مکان علمی و پزشکی در شهر اصفهان، طبق رایزنی‌ها و هماهنگی‌های از پیش صورت گرفته توسط  مسئولان دانشگاه غیر‌انتفاعی شهید اشرفی اصفهان، از این دانشگاه بازدید کرد.

رضا انشایی، رئیس دانشگاه غیر‌انتفاعی شهید اشرفی اصفهان با اشاره به دعوت از سفیر اوگاندا و بازدید این سفیر از این دانشگاه اظهار داشت:  براساس نظر اساتید بزرگ اقتصاد دانشگاه‌های کشور، تنها با منبع درآمدی شهریه‌های دانشجویی نمی‌توان دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی را به صورت مطلوب و در راستای پژوهش‌محوری اداره کرد.

وی افزود: با توجه به این موضوع دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی و غیر‌دولتی باید در تدارک انعقاد قرارداد‌های علمی – پژوهشی در داخل و خارج از کشور باشند، تا بتوانند از محل ناشی از این قرارداد‌ها، درآمد‌‌های دانشگاه خود را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه براساس این موضوع دانشگاه غیر‌انتفاعی شهید اشرفی اصفهان در چند ساله اخیر انعقاد قرارداد‌های علمی و پژوهشی را با دستگاه‌های دولتی داخل کشور آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری در نخستین گام با دعوت‌ از سفیر کشور اوگاندا برای بازدید از دانشگاه شهید اشرفی، گام‌هایی موثر در ایجاد روابط علمی و تحقیقاتی و به تبع آن انعقاد قرارداد‌هایی پژوهشی با کشور‌های خارجی برداشته ابم.

وی افزود: بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های علمی-پژوهشی دانشگاه برای سفیر اوگاندا تدارک دیده شده است.

پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های علمی و تحقیقاتی چون تولید بتن‌های سبک و بتن‌های رنگی تولید شده توسط دانشجویان مهندسی عمران و همچنین سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مربوط به زیر‌ساخت‌های الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که قابلیت انعقاد قرارداد همکاری بین این دانشگاه با کشور اوگاندا را دارند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin