دکتر رجبی، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با احمد عبدالله احمد مواتان سفیر اتحادیه کومور در تهران دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار سفیر اتحادیه کومور با توجه به سابقه تاریخی حکمرانی ایرانیان در شرق آفریقا و مسجد شیرازی در شهر دومونی بر تحکیم روابط موجود در ابعاد مختلف حمایت کرده و خواستار انتقال تجارب در زمینه حفظ کتب و مرمت آثار گردید.

دکتر رجبی رئیس کتابخانه مجلس نیز در سخنانی از اهمیت آثار تاریخی ایرانیان در مجمع الجزایر کومور و آمادگی این کتابخانه برای تبادل کتاب و نشریات با دستگاه‌های ذیربط در کومور خبر داد تا تمدن مشترک اسلامی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کشور اتحادیه کومور در شرق قاره آفریقا قرار دارد و ایرانیان از قرن دهم میلادی با عزیمت به جزایر شرق آفریقا همچون مومباسا، زنگبار و مجمع الجزایر کومور در گسترش اسلام تأثیر بسزایی داشتند و امپراطوری شیرازی ‌ها و تمدن زنج از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی ایران می‌باشد.

سفیر اتحادیه کومور با حضور در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ضمن گفتگو با دکتر محمد رجبی رئیس کتابخانه از بخش‌های مختلف کتابخانه، همچون موزه و نسخ خطی و کتابخانه ایرانشناسی بازدید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin