سفیر آلمان با حضور در کتابخانه ملی ایران با “سیدرضا صالحی امیری” رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار و تبادل نظر کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “سیدرضا صالحی امیری” رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار با “بارون میکائیل اشترنبرگ” سفیر آلمان در ایران ضمن بیان مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران و آلمان گفت:ایران در آلمان یک سابقه طولانی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داریم و تصویر آلمان در ذهن مردم ایران تصویری روشن است.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از بخش‌های مهم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، انجام مصاحبه با رجال و سیاستمداران دوران گذشته و دوره پهلوی است که در قالب پروژه تاریخ شفاهی انجام شده است.

او در توضیح این پروژه ادامه داد:مصاحبه با رجال دوران گذشته که برخی از آنها در قید حیات نیستند، باعث گشته تا زوایای پنهان تاریخ معاصر روشن شود و پژوهشگران با اطمینان بیشتری به امور پژوهشی بپردازند.

در ادامه این دیدار، فریبرز خسروی معاون پژوهش و همین طور، معاون کتابخانه ملی و  معاون اسناد ملی به تشریح و توضیح زمینه‌های گسترش همکاری ها از جمله استفاده از ظرفیت ایران شناسان و شرق شناسان آلمانی و همچنین استفاده از تجربه آلمان در زمینه آرشیو پرداختند.

اشترنبرگ سفیر آلمان در ایران نیز، تعمیق روابط فرهنگی را مقدمه تعمیق روابط در سایر عرصه دانست و گفت: ساختمان کتابخانه ملی ایران، بسیار باشکوه و زیبا است و گمان نمی‌کردم که این ساختمان تا این اندازه وسعت داشته باشد.حضور این تعداد ایرانی در کشور آلمان که خیلی از آنها نظیر پروفسور سمیعی از نخبگان محسوب می‌شوند، خود زمینه‌ساز ارتقای همکاری های فی مابین در زمینه فرهنگی است.

سفیر آلمان همچنین، قول داد تا در زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مباحث مطرح شده در این جلسه با مراکز فرهنگی آلمان رایزنی‌هایی داشته باشد.

در پایان این دیدار، سفیر آلمان با همراهی برخی معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی به بازدید از بخش‌های مختلف کتابخانه پرداختند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin