“جوانشیر آخوندف” سفیر آذربایجان به همراه هیاتی از مقامات کشورهای عضو اکو از روند اجرایی ساخت راه آهن قزوین – رشت – آستارا بازدید کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “جوانشیر آخوندف” سفیر جمهوری آذربایجان در ایران درباره اهمیت خط آهن قزوین – رشت – آستارا گفت: امیدواریم این خط اهن هرچه زودتر تکمیل و مورد استفاده قرار بگیرد تا دو کشور از مزایای اتصال خطوط ریلی خود به یکدیگر بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه ساخت خط آهن قزوین – رشت – آستارا می تواند ایران را از طریق جمهوری آذربایجان به روسیه متصل سازد، اظهار داشت: این سه کشور برای ساخت خط آهن و اتصال ریلی بین هم قرارداد سه جانبه دارند.
آخوندف با اشاره به اینکه خط آهن جمهوری آذربایجان آماده اتصال به شبکه ریلی ایران است، یادآور شد: با ساخت هشت کیلومتر خط آهن در آینده نزدیک آستارای جمهوری آذربایجان با آستارا ایران به یکدیگر پیوند می خورند و شبکه ریلی دو کشور به یکدیگر متصل می شوند.
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در ادامه افزود: بهره برداری از این خط آهن موجب اتصال ریلی کشورهای آسیای میانه از جمله اکو به منطقه قفقاز و شمال اروپا می شود که این مساله به تقویت و گسترش مناسبات بین اعضای اکو با یکدیگر و کشورهای اروپایی می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin