هیات عالی رتبه دیپلماتیک و نمایندگان سازمان های بین المللی درسفر به کرمان از مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی به پناهجویان خارجی مستقر در کرمان بازدید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک؛ هیات دیپلماتیک کشورهای استرالیا، افغانستان، آلمان، نروژ، فرانسه، هلند، رومانی، سوئد، ترکیه، ونزوئلا، ژاپن و برزیل به همراه نماینده دائم سازمان ملل در ایران، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در ایران، نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، معاون وزیر کشور در امور اتباع و مهاجرین از مراکز بهداشتی درمانی مستقر در مهمانشهر بردسیر، منطقه پناهجویان دشت زحمتکشان و همچنین از مرکز تسهیلات زایمانی زنگی آباد بازدید کردند.

دیدار با استاندار کرمان و بازدید از سازمان های آموزش و پرورش، اداره کار و بهزیستی استان کرمان که به مهاجرین و اتباع ارائه خدمات می دهند از برنامه های دیگر سفر دو روزه این هیات به کرمان بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin