سالیو نیانگ دینگ، سفیر سنگال در ایران و محمدرضا دهشیری، سفیر ایران در سنگال از کارخانه پسماند اصفهان بازدید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اصفهان سال‌هاست در حوزه مدیریت پسماند در کشور شاخص است و دوماه پیش هم از بخش دیگری در حوزه پسماند رونمایی شد که در کشور منحصر به فرد است.

زیرساخت‌های پسماند در اصفهان همیشه سطح مطلوبی داشته و هرگز با چالش مواجه نبوده است.

ضمن اینکه موضوع همکاری اصفهان و داکار در حوزه مدیریت پسماند هم در تفاهم‌نامه خواهرخواندگی دو شهر (۱۲ سال قبل) مورد توجه و تاکید ویژه قرار گرفته است و قید شده که اصفهان کارخانه کمپوست در داکار راه‌اندازی کند.

بنابراین باتوجه به ظرفیت اصفهان در این حوزه و همچنین نیاز داکار، دکتر دهشیری، سفیر محترم ایران در داکار بحث همکاری در قالب BOT را مطرح کردند.

سفیر سنگال در تهران هم بعد از بازدید از مرکز مدیریت پسماند اصفهان، درمصاحبه ای اعلام کرد، هرآنچه داکار نیاز دارد در اصفهان موجود است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin