فائو و ایران پروژه‌ای را برای استقرار نمونه اولیه یک سیستم پایش کشاورزی در سه استان دارای اولویت آغاز کردند تا کیفیت اطلاعات و گزارش‌های کشاورزی را با استفاده از فناوری جغرافیایی بهبود دهد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، پروژه حاضر با حمایت مالی 489 هزار دلاری بخش همکاری‌های فنی فائو و همچنین تحت هدایت وزارت جهاد کشاورزی ایران با عنوان سیستم‌های بهبود یافته پایش کشاورزی در ایران از طریق تصاویر ماهواره‌ای در سه استان مازندران، زنجان و کرمان اجرا می‌شود تا با ایران در حوزه پایش و تحلیل تولیدات کشاورزی به منظور دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی همکاری شود.

استر کیش لاروش، نماینده موقت فائو در جمهوری اسلامی ایران، در کارگاه آغازین این پروژه که به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: پروژه حاضر روش‌های پایدار برای جمع‌آوری داده‌های میدانی را شناسایی خواهد کرد تا با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط دفاتر استانی، آمارهای اصلاح شده، هماهنگ و منسجمی تولید شود.

وی در ادامه افزود که این پروژه همچنین از تصاویر ماهوار‌ه‌ای برای بررسی و پایش مجموعه‌ای از محصولات در استان های منتخب بهره خواهد برد.

وزارت جهاد کشاورزی ایران و نهادهای دولتی فعال در حوزه کشاورزی می‌توانند با بکارگیری این تصاویر ماهواره‌ای چندمنظوره، اطلاعات لحظه-به-لحظه‌ را دریافت کرده و از آن در پایش مزارع استفاده کنند.

اصلاح روش‌های پایش تولید و بهره‌وری کشاورزی فرصت‌های گوناگونی برای معیشت جوامع روستایی فراهم خواهد کرد.

علاوه بر این، اصلاح روش‌های پایش کشاورزی به ایجاد یک نظام بازار کشاورزی منتهی خواهد شد که به نوبه خود بر شفافیت بازار غذا افزوده و هماهنگی در سیاست‌های مقابله با بی‌ثباتی در بازارهای کشور را ارتقاء خواهد بخشید.

این پروژه تدوین رویکردهای نوآورانه در پایش کشاورزی را در اولویت قرار داده و بر شناسایی جدیدترین روش‌های تخمین میزان مساحت و بازدهی زمین از طریق ارزیابی روش‌های نوین پایش و نیز سنجش از راه دور متمرکز است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) همکاری نزدیکی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارد تا در حوزه‌های ظرفیت‌سازی، سیاستگذاری و تدوین استراتژی‌ها، تولید محصولات، بهداشت دام، مدیریت شیلات و جنگل‌ها، و همچنین برنامه‌های اضطراری و احیایی کمک‌های فنی خود را ارائه کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin