“اونگ کنگ یونگ” به عنوان سفیر جدید غیر مقیم سنگاپور در جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دولت سنگاپور “اونگ کنگ یونگ” به عنوان سفیر جدید سنگاپور در ایران منصوب کرد. وی در حال حاضر معاون آکادمی بین المللی مطالعات “راجارانتام” و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و دفاعی سنگاپور است.

سفیر جدید غیر مقیم سنگاپور در ایران هم اکنون به عنوان سفیر غیرمقیم کمیساریای عالی سنگاپور در پاکستان نیز خدمت می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin