دومین محموله ۱ میلیون دوزی واکسن کووید19 آسترازنکا که از سوی دولت لهستان به جمهوری اسلامی ایران اهدا شده بود، وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این واکسن‌ها با کمک کمیسیون اروپا و براساس یک توافق دوجانبه به ایران ارسال شدند.

تمام این محموله به منظور حمایت از پویش واکسیناسیون پناهندگان افغان ساکن ایران می باشد. ایران میزبان جمعیت بسیار زیادی از مردم افغانستان است و در چارچوب پویش ملی واکسیناسیون خود، واکسن هایی را نیز در اختیار پناهندگان قرار می دهد.

اهدای این واکسن ها از سوی لهستان، پاسخی است به درخواستی که از سوی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تلاش‌های خود به نفع پناهندگان مطرح شد.

اعتقاد بر این است که این اهدا به پیشبرد برنامه ملی واکسیناسیون جهت کاهش وضعیت اضطراری در خصوص جمعیت ایران نیز کمک خواهد کرد.

در واقع اهدای این محموله، بیانگر مشارکت لهستان در مسئولیتی بین المللی است ونشان می دهد لهستان آمادگی آن را دارد تا جهت مقابله با همه گیری به کشورهایی که میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند، کمک کند.

پیش از این، در تاریخ 16 اکتبر 2021 (24 مهر 1400) ایران اولین محموله شامل یک میلیون دوز واکسن آسترازنکای اهدا شده از سوی لهستان را جهت حمایت از پویش ملی واکسیناسیون خود و به نشانه همبستگی با مردم ایران دریافت کرد.

این محموله دوم، تعداد کل واکسن‌های اهدایی از طرف لهستان را به ۲ میلیون دوز می رساند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin