سفیر اسپانیا در ایران با حضور در زورخانه شهید عراقی تهران نظاره گر ورزش ملی مذهبی کشورمان (پهلوانی و زورخانه ای) بود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر اسپانیا و دیگر اعضای سفارت به منظور آشنایی با ورزش زورخانه ای در زورخانه شهید عراقی حاضر شدند.

در این دیدار علی اسدی رئیس هیات استان تهران، توضیحاتی در خصوص فلسفه ادوات و لوازم ورزش زورخانه ای و آداب و رسوم پهلوانی ارائه داد و در ادامه تیم نوجوانان زورخانه ای شهید عراقی به مربیگری نخعی دبیرهیات ورزش کردند که مورد توجه سفیر و همراهان قرارگرفت.

در این مراسم که میهمانانی از هنرمندان نیز حضور داشتند؛ رییس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان تهران نماد زورخانه ای را به عنوان یادبود به سفیر اسپانیا اهدا کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin