بازیکنان ملی‌پوش فوتبال ایران در زمان مراجعه به سفارت‌ فرانسه، با برخورد نامناسبی این سفارت و انگشت نگاری روبه‌رو شده‌اند.به گزارش آوا دیپلماتیک، اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران عازم مسابقات جام جهانی تائیتی هستند و با توجه به اینکه تائیتی مستعمره کشور فرانسه است، بازیکنان و کادر این تیم برای اخذ ویزای سفر به تائیتی به سفارت فرانسه مراجعه کردند که در سفارت از بازیکنان و کادر تیم فوتبال ساحلی ایران انگشت‌نگاری انجام شده است.
اعضای تیم فوتبال ساحلی ایران با ابراز ناراحتی از این شیوه برخورد آن را همانند رفتار با مجرمان توصیف کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin