معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه منصوب شدن سفیر اکردیته قاهره در تهران را تکذیب کرد.قشقاوی با بیان اینکه منصوب شدن سفیر اکردیته قاهره در تهران صحت ندارد، گفت: تاکنون برای بازگشایی سفارتخانه یا منصوب شدن سفیر رایزنی میان دو کشورهای انجام نشده است.

وی درباره منصوب شدن شریف شاهین، سفیر سابق مصر در عراق، به عنوان سفیر اکردیته این کشور در ایران، گفت: این خبر صحت ندارد و مصر در ایران سفیری ندارد.

معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، تصریح کرد: تاکنون برای بازگشایی سفارتخانه یا منصوب شدن سفیر رایزنی میان دو کشورهای انجام نشده است.

برخی از منابع دیپلماتیک عربی اعلام کرده اند شریف شاهین، سفیر سابق مصر در عراق، به عنوان سفیر اکردیته این کشور در ایران منصوب شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin