استاندار گلستان گفت: امضای یک سند جامع همکاری بلند مدت موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی بین ۲ کشور ایران و ترکمنستان خواهد شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی‌محمد زنگانه در دیدار با احمد قربان‌اف سفیر ترکمنستان در ایران در استانداری اظهارداشت: گسترش همکاری‌ها میان ایران و ترکمنستان، هم به نفع هر ۲ ملت و هم منطقه است.

وی بیان‌ کرد: امیدواریم این دو کشور بتوانند در یک سند جامع همکاری بلند مدت، گام‌های بلندی را در جهت گسترش همکاری‌ها بیش از گذشته بردارند.

وی خاطرنشان کرد: در چارچوب اسنادی از جمله سند سازمان اکو، پیمان شانگ‌های و مسائل مشابه زمینه همکاری‌های ۲ کشور می‌تواند تقویت شود.

استاندار گلستان یادآور شد: اشتراکات بسیار عمیقی که به لحاظ فرهنگی بین استان گلستان و استان همجوار مرزی وجود دارد، ما را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

زنگانه افزود: شرایط بسیار خوب امنیتی سمت شرق خزر به نسبت سمت غرب، یک فرصت طلایی برای ۲ کشور ایجاد کرده تا در راستای کریدور شمال – جنوب بتوانیم از این مسیر به عنوان مرز صلح و دوستی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت سوآپ گازی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان که از خاک ایران عبور خواهد کرد، ظرفیت بسیار خوبی برای بهره‌مندی گلستان از این ظرفیت در پروژه‌های مهمی همچون پتروشیمی خواهد بود.

وی تصریح کرد: عادی شدن و بازگشت فعالیت گذرگاه مرزی اینچه‌برون به وضع قبل از همه‌گیری کرونا، امضا یادداشت تفاهم اقتصادی- فرهنگی بین استان گلستان و بالکان آباد، استفاده از ظرفیت مرکز لجستیک اینچه‌برون، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کشور ترکمنستان در منطقه آزاد اینچه‌برون و برخی پروژه‌های بزرگ و راهبردی استان، راه‌اندازی خط پروازی مسافری و باری گرگان – عشق آباد و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین دو استان همجوار و حتی منطقه‌ای نیز می‌تواند در بهبود روابط موثر باشد.

سفیر ترکمنستان در ایران هم گفت: پیشنهادات بسیار خوبی در این جلسه مطرح شد که قابل توجه و پیگیری است.

احمد قربان‌اف اظهارداشت: ممکن است انجام برخی از این مطالبات آسان نباشد اما ما تلاش خواهیم کرد تا با پیگیری های لازم، زمینه اجرای آنها را فراهم کنیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin