در مراسمی با حضور کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور و اشتایگر، رییس موسسه اشتایگر و سفیر آلمان، تفاهم نامه همکاری‌های مشترک در زمینه مدیریت حوادث و بلایا بین سازمان اورژانس کشور و موسسه اشتایگر آلمان امضا شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، حوزه‌های همکاری دو سازمان شامل تدوین طرح کلی مرکز تماس امدادی واحد در سراسر کشور با ادغام تمام مراکز اورژانس و امدادرسانی در شرایط بحران، تدوین ساختار ارائه خدمات اورژانسی، برنامه ریزی پشتیبانی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی برای تمام خدمات امدادی و آماده سازی، تدوین و برنامه ریزی آموزشی برای تمام کارکنان شاغل در مراکز اورژانس و امدادی، مدیریت حوادث و بلایا در حوزه پیش بیمارستانی و بیمارستانی و نیز عموم مردم از جمله کودکان و ساخت مراکز آموزشی برای مناطق مورد نظر در سراسر کشور است.

از دیگر حوزه‌های همکاری این تفاهم نامه می‌توان به طراحی شبکه تروما و مرکز ثبت تروما برای بیمارستان‌های ایران با استفاده از تجربه مدل آلمانی به منظور افزایش دانش تخصصی پزشکی و افزایش کیفیت درمان بیماران اورژانسی، به اشتراک گذاری تجارب بلایای طبیعی اخیر ایران و تاسیس موسسه آموزشی و تحقیقاتی مشترک ایران و آلمان در موارد اورژانس و امدادرسانی در شرایط بحران، مدیریت خطر حوادث و بلایا (از جمله حوادث ترافیکی) و خدمات اورژانسی پزشکی با نظارت سازمان اورژانس کشور است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin