یونیسف ایران و گروه کسب و کار ‘اج’ در طی مراسمی که در دفتر یونیسف در ایران برگزار شد، مشارکت جدیدی را آغاز کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این تفاهم نامه توسط نماینده یونیسف در ایران، دکتر ویل پارکس و مدیر عامل گروه کسب و کار ‘اج’، خانم لیلی گرامی به امضا رسید.

طبق اظهارات مقامات یونیسف این مشارکت جدید به برنامه کشوری یونیسف برای کودکان در ایران از طریق ابتکارات مختلف شامل نوآوری برای کودکان و مسئولیت اجتماعی با محوریت کودکان کمک خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin