سفیر ژاپن در تهران طی مراسمی مدال افتخار و تقدیرنامه را به سفیر پیشین ایران در توکیو اعطا کرد.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، با توجه به رعایت پروتکل بهداشتی، در محل اقامتگاه سفیر ژاپن، مراسم اعطای تقدیرنامه و مدال افتخار به جناب آقای طلایی، سفیر پیشین ایران در ژاپن و معاون پیشین امور اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

طلایی از سال 2004 تا 2008 به عنوان سفیر ایران در ژاپن و سپس به عنوان معاون امور اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته، همچنین در تقویت ارتباطات و روابط دوستانه ژاپن و ایران نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و در روز 29 ماه آوریل امسال نشان افتخار خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین را دریافت کرد.

آیکاوا سفیر ژاپن در تهران در این مراسم در سخنرانی کوتاهی به وی تبریک گفته و مدال افتخار را اعطا کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin