سفیر کشور فرانسه در نشست با مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: میان دو کشور ایران و فرانسه بورس دکتری با اعتبار مالی دو کشور تدوین شده است و این سفارت از برگزاری کلاسهای آموزش زبان فرانسوی و کلاسهای تخصصی به زبان فرانسوی حمایت می کند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر کشور فرانسه با بیان اینکه روابط این کشور با دانشگاه های کشور ایران توسعه داشته است، اظهار داشت: این همکاری ها بسیار پربار بوده و امیدواریم که توسعه یابد.

فیلیپ تیه بو، در ادامه خاطرنشان کرد: باعث خرسندی است که روابط را با دانشگاه های کشور ایران به خصوص دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه دهیم. اکنون نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری بسیار نزدیک با دانشگاه های فرانسه مانند اکول پلی تکنیک، یوپک و انسام را دارد.

وی عنوان کرد: پژوهشگران ایرانی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر پروژه های مشترکی با دانشگاه های کشور فرانسه به خصوص در حوزه رباتیک انجام داده اند.

سفیر کشور فرانسه اظهار داشت: میان دو کشور ایران و فرانسه بورس دکتری با اعتبار مالی دو کشور تدوین شده است و این سفارت از برگزاری کلاسهای آموزش زبان فرانسوی و کلاسهای تخصصی به زبان فرانسوی حمایت می کند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری بسیار نزدیکی را با دانشگاه های فرانسه در حوزه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی داشته است که امیدواریم با حمایت سفارت فرانسه در قالب برنامه جندی شاپور (برای نقل و انتقال اساتید)، جندی شاپور پلاس (خرید تجهیزات) و کوتوتل (برنامه دومدرکه) افزایش یابد.

سفیر کشور فرانسه ادامه داد: من دیپلمات هستم اما چندسالی در حوزه پژوهشی در زمینه استراتژی های بین الملل کار و تحقیق کردم.

وی افزود: بسیار خوشحالیم که دانشگاه صنعتی امیرکبیر مسئولیت هماهنگی بین تمامی مراکز دانشگاهی با کشور فرانسه را برعهده دارد.

دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکارهای متعددی را با دانشگاه های کشور فرانسه طی سال های اخیر داشته است.

وی افزود: همکاری های علمی و آموزشی این دانشگاه با دانشگاه های کشور فرانسه آغاز شده که امیدواریم ادامه یابد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: تعدادی از اساتید این دانشگاه در دانشگاه های کشور فرانسه تحصیل کرده اند که اکنون این اساتید از نظر علمی و آموزشی در سطح بالایی قرار دارند.

وی عنوان کرد: درحال حاضر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه های کشور فرانسه دوره های مشترک دارد که برنامه داریم این دوره ها توسعه یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin