سفارت تاجیکستان در تهران افتخار این را دارد تا یک اطلاعیه مطبوعاتی را در خصوص  جلسه آتی سازمان پیمان امنیت جمعی که در 14 و 15 سپتامبر سال 2015 در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد را اطلاع رسانی کند.

سازمان عهدنامه امنیت جمعی، یک سازمان بین المللی و منطقه ای می باشد که در زمینه عهدنامه امنیت جمعی در تاریخ 15 می سال 1992 در تاشکند از طرف کشورهای ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان به منظور استفاده از امکانات و توانمندیها و نیروی کشورهای عضو آن به امضاء رسیده است و بر اساس آن در تاریخ 14 می سال 2002 به سازمان عهدنامه امنیت جمعی تبدیل شد. منشور این سازمان در تاریخ 7 اکتبر سال 2002 در شهر “کشینیف” به امضاء رسیده، و از 18 سپتامبر سال 2003 مورد اعتبار قرار گرفته است. (جمهوری های ارمنستان، بلاروس، قزاقزستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه عضو فعلی این سازمان هستند.)

جمهوری ازبکستان 16 آگوست سال 2006 به عضویت درآمد و سال 2012 برای بار دوم فعالیت خود را در سازمان قطع نمود.

سازمان عهدنامه امنیت جمعی، یک سازمان نظامی و سیاسی است و دفاع از تمامیت ارضی کشورهای عضو در اولویت آن قرار دارد. چنانچه هر کشوری که اصول و اهداف آن را بپذیرد می تواند به عضویت این سازمان بپیوندد. این سازمان فعالیت خود را بر پایه احترام به صاحب اختیار بودن، عدم مداخله در امور کشورها بنا نهاده است.

تقویت صلح، امنیت، ثبات بین المللی و منطقه ای، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای عضو بر اساس جمعی بودن، از اهداف اصلی و اصولی این سازمان محسوب می شود، برای رسیدن به آن اولویت کشورهای عضو استفاده از ابزارهای سیاسی است. کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی موقعیت سیاست خارجی خود را با توجه به مسائل امنیت بین المللی و منطقه ای موافق و هماهنگ می سازند و جهت دستیابی به آنها قبل از همه از ابزار مشاوره استفاده می نمایند و تلاش خود را در مبارزه با تروریسم بین المللی، افراط گری مذهبی، قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان، سلاح، جرایم سازمان یافته، مهاجرت غیرقانونی و دیگر تهدیدات برای امنیت کشورهای عضو متحد می کنند.

بر اساس منشور سازمان عهدنامه امنیت جمعی ساختار سازمان عبارتست از :

شورای امنیت جمعی مقام عالی هماهنگی و ترویج فعالیتهای مشترک کشورهای عضو  در اجرای اهداف منشوری می باشد. همه سران کشورهای عضو در این شورا عضو می باشند . در دوره بین اجلاس سران دول عضو ، مسائل هماهنگی فعالیتهای سازمان را شورای دائمی سازمان پیمان امنیت جمعی که شامل نمایندگان کشورهای عضو می باشد، اجرا می نماید. ریاست دوره حقوق و تعهدات خود را تا برگذاری جلسه بعدی شورای امنیت جمعی نگه می دارد.

شورای وزیران امور خارجه مقام مشورتی و اجرایی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسائل هماهنگ سازی سیاست خارجی کشورهای عضو می باشد.

شورای وزیران دفاع مقام مشورتی و اجرایی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسائل مربوطه به همکاریهای نظامی میان کشورهای عضو در زمینه هماهنگی سیاسی، نظامی، توسعه ظرفیت همکاریهای نظامی و فنی نظامی محسوب می شود.

کمیته دبیران شورای امنیت، نهاد مشاوره در هماهنگی همکاری بین کشورهای عضو در زمینه امنیت ملی است؛

دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی مقام ارشد سازمان بوده، ریاست دبیرخانه سازمان را برعهده دارد؛

دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی، مقام دائمی و کاری بوده، با هدف ارائه  سازمانی، اطلاعاتی، تحلیلی و مشورتی در سازمان امنیت جمعی تاسیس شده است.

ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، یک ساختار دائمی سازمان و شورای وزیران دفاع سازمان بوده، مسئولیت آماده سازی پیشنهادات و اجرای مصوبات سازمان پیمان امنیت جمعی را در مورد همکاری بر عهده دارد.

مورخ 02 دسامبر 2004 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد دادن مقام ناظر به سازمان پیمان امنیت جمعی در مجمع سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

در تاریخ 18 مارس 2010 بیانیه مشترک همکاری بین دبیرخانه سازمان ملل متحد و دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی امضاء شد.

سازمان امنیت جمعی با کشورهایی که عضو این سازمان نیستند در زمینه امنیت همکاری می کند و با سازمانهای بین المللی در تماس است. امروز سازمان پیمان امنیت جمعی در چهارچوب معاهدات به منظور ایجاد همکاری با کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، جامعه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاریهای اسلامی اقدامات فعال همکاری خواهد داشت و برای ایجاد یک گفتگو با سازمان آتلانتیک شمالی نیز برنامه ریزی شده است.

پایه سیستم امنیت جمعی، عبارت از تیم ها و گروههای ائتلافی در مناطق ( مختلف) می باشد. این گروهها بمنظور جلوگیری از حملات در برابر کشورهای عضو و همچنین انجام عملیات نظامی ایجاد شده است.

بمنظور تحکیم و هماهنگی تلاشهای کشورهای عضو سازمان و توسعه خدمات نظامی، راه حل مسائل اقتصادی و نظامی و نظامی و فنی در چهارچوب معاهده سازمان پیمان امنیت جمعی، ژوئن سال 2005 کمیسیون بین المللی در مورد همکاریهای نظامی و اقتصادی از سازمان پیمان امنیت جمعی تاسیس شد.

در نوامبر سال 2006 مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی تاسیس شد. در جلسه عمومی، اجلاس شورای مجالس و کمیسیونهای دائمی، که دو بار در سال برگزار خواند شد، وضعیت در منطقه، اجرای تصمیمات شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین سایر مسائل مرتبط بحث خواهد شد.

 در این سال تاجیکستان ریاست سازمان پیمان امنیت جمعی را به عهده دارد. جمهوری ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. سال جاری اجلاس شورای امنیت جمعی و نشست نهادهای سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله شورای وزیران امور خارجه، شورای وزیران دفاع، کمیته دبیران شورای امنیت و سایر ساختارهای مربوطه این سازمان در شهر دوشنبه برگزار می شود. لازم به ذک راست که در زمان ریاست تاجیکستان، نیروهای ضربتی ائتلافی سازمان یک رزمایش بزرگ در مناطق جنوبی کشور تاجیکستان برگزار نمود.

طرح اقدامات در اجرای تصمیمات جلسه سازمان پیمان امنیت جمعی در دسامبر سال 2014 و اولویتهای پیشنهاد شده تاجیکستان در این سازمان توسط رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان، و همچنین رئیس شورای امنیت جمعی تائید شده است. جلسه شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی 14 – 15 سپتامبر سال 2015 در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.

در شرایط فعلی بین المللی حضور این سازمان عامل مهم ثبات و امنیت از مرزهای کشورهای عضو است. این سازمان اجازه می دهد فعالیتهای منظم در چهارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی روابط نظامی و سیاسی بین دولتها به تشکیل یک سیستم واقعاً موثر امنیت جمعی به یک سطح کیفی جدید مطرح شود. زیرا در واقع موضوع مشترک کشورهای عضو با توجه به وضعیت در جهان مدرن، ابراز نگرانی عمومی از تهدیدات امنیتی منطقه ای و جهانی بر اساس سازمان پیمان امنیت جمعی است.

جمهوری تاجیکستان برای مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت زیادی قایل است. همکاری در چهارچوب این سازمان که مطابق با  منافع ملی تاجیکستان است و امکان مبارزه با تروریسم بین المللی، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، مهاجرت غیرقانونی را می دهد و بطور کل، به منظور اطمینان از امنیت و ثبات در سراسر اروپا و آسیا، و همچنین حفاظت از یکپارچگی تمامیت ارضی و استقلال کشورهای عضو اقدامات فعال انجام گیرد. تاجیکستان علاقمند آن است که سازمان پیمان  امنیت جمعی در عمل به عامل مهم امنیت در منطقه و جهان تبدیل شود.

تاجیکستان فعال شدن روند ادغام سیاسی و نظامی کشورهای عضو و هماهنگی ، بهبود زمینه سیاست نظامی و توسعه بیشتر همکاریهای نظامی فنی را از مهمترین وظایف پیمان امنیت جمعی می داند.

سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin