محمدعلی اسفنانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و گرجستان با “گئورگی جانج گاوا” سفیر گرجستان در تهران دیدار و گفت وگو کرد.اسفنانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط خوب میان دو کشور ایران و گرجستان از رشد و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فی ما بین استقبال کرد و گفت: همکاری های پارلمانی نقش مهمی در توسعه و گسترش روابط دو کشور داشته و مجلس شورای اسلامی همواره از توسعه مناسبات دوستانه میان دو کشور حمایت می کند.
اسفنانی در ادامه این دیدار با استقبال از برقراری ارتباطات فرهنگی میان شهرهای دو کشور، افزود: توسعه مراودات فرهنگی میان دو ملت ایران و گرجستان موجب آشنایی هر چه بیشتر از ظرفیت های یکدیگر خواهد شد.
در ادامه این دیدار همچنین گئورگی جانج گاوا سفیر گرجستان در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، گفت: باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در دو کشور برای ارتقای سطح مناسبات فی ما بین استفاده کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin