سفرای اسلواکی، پادشاهی تایلند و ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در تهران در دیدارهای جداگانه با وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کردند.

به گزارش آوا دیپلمکاتیک، «لادیسلاو بالک» سفیر جمهوری اسلواکی، «ور اووت پونگ پرایانت» سفیر پادشاهی تایلند و «آیکاوا کازوتوشی» سفیر ژاپن در دیدارهای جداگانه‌ای با «محمدجواد ظریف» دیدار کردند.

در این دیدار که در آغاز ماموریت دیپلماتیک این سفرا در جمهوری اسلامی ایران انجام شد، آنها رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin