دولت ژاپن ۴ میلیون دلار برای پروژه‌های حمایتی جدید در ایران به منظور رسیدگی فوری به بحران انسانی پناهجویان افغان اختصاص داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت ژاپن در تهران همچنین اعلام کرد؛ آیکاوا کازوتوشی سفیر توکیو در تهران از مراکز حمایت از پناهندگان افغان در استان خراسان رضوی نقطه مرزی دوغارون و مهمانشهر تربت جام بازدید کرد.

در تربت جام یک مرکز درمانی و یک مدرسه که بیست سال پیش با حمایت مالی دولت ژاپن ساخته شده بود، همچنان به فعالیت خود برای تامین نیازهای اولیه مهاجران افغان در این شهرک ادامه می دهد.

همچنین دولت ژاپن تصمیم گرفت ۴ میلیون دلار برای پروژه های حمایتی جدید در ایران به منظور رسیدگی فوری به بحران انسانی پناهجویان افغان اختصاص دهد.

این حمایت شامل کمک های غذایی و بهداشتی به پناهجویان افغان و ارتقای توانایی مدیریت مرزی ایران می باشد.

ژاپن برای رسیدگی به مسایل ناشی از تحولات افغانستان به همکاری با دولت ایران ادامه خواهد داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin