به دنبال ربوده شدن وابسته اداری سفارت کشورمان در صنعا از سوی گروههای مسلح، کاردار یمن در تهران برای دومین بار به وزارت امور خارجه احضار شد.به دنبال ربوده شدن نور احمد نیکبخت وابسته اداری سفارت کشورمان در صنعا از سوی گروههای مسلح، کاردار یمن در تهران برای دومین بار به وزارت امور خارجه احضار و مراتب نگرانی شدید کشورمان از استمرار ربایش ایشان و اعتراض به عدم هرگونه اطلاع رسانی صحیح از سوی دولت یمن به وی ابلاغ شد.
در این دیدار رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه با اشاره به ملاقات های انجام شده از سوی رئیس نمایندگی کشورمان در صنعا با مقام های سیاسی و امنیتی یمن و همچنین یادآوری وظیفه دولت میزبان در حفظ و تامین امنیت دیپلماتهای مقیم تاکید کرد :هیچگونه تعلل و کوتاهی در این خصوص از سوی دولت یمن پذیرفته نیست.
کاردار یمن با اظهار تاسف مجدد از این واقعه اظهار داشت: مراتب فوق را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin