نیمه اول یک میلیون دُز واکسن اهدایی آسترازنکا اتریش توسط تیم سفارت اتریش به ریاست کاردار سفارت، خانم باربارا گروسه در فرودگاه امام خمینی تحویل گرفته شد.

قرار است این واکسن ها طی دو محموله از وین به تهران حمل شوند.

وزیر خارجه آقای آلکسندر شالِنبِرگ، وزیر کشور آقای کارل نِهامِر و وزیر بهداشت آقای وُلفگانگ موک اشتاین شخصا در محل از این محموله بار هوایی بازدید به عمل آوردند.

وزیر خارجه آلکسندر شالِنبِرگ گفت، موضوع واکسن نه یک رقابت بین کشورها و بر سر وجهه آنهاست، بلکه این مسئله رقابتی است با زمان. در مبارزه مشترک با همه گیری هر واکسن دارای اهمیت است اجازه نداریم در نقشه جهانی واکسیناسیون مکان های واکسینه نشده داشته باشم.

به گفته وزیر امور خارجه اتریش، ایران به صورت فوری نیازمند واکسیناسیون است. آمار کووید-19 کماکان به سرعت در حال افزایش است و نظام سلامت این کشور تضعیف شده و دسترسی به دارو نیز محدود شده است. به منظور کمک به شرایط دشوار ملت ایران، اتریش در چارچوب برنامه امدادهای بین المللی وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت که واکسن ها را در اختیار قرار داده است، از طریق اهدای واکسن در محل کمک رسانی می کند. علاوه بر این تا به حال با اهدای یک میلیون یورو از محل صندوق امداد بحران های خارجی به UNICEF ایران و همچنین 250 هزار یورو از طریق سازمان جهانی بهداشت، از ایران حمایت به عمل آمده است.

اتریش تا به حال به چندین کشور که به صورت خاص درگیر همه گیری کووید-19 بوده اند کمک رسانی کرده است و بر این اساس در ایام اخیر به کشور های اوکراین، لبنان، بوسنی و هرزگوین، تونس و گرجستان واکسن اهدا کرده است.

به کشور هند نیز از طریق داروهای ضد ویروس، کپسول های اکسیژن و ماسک های اکسیژن کمک رسانی کرده است.

وزیر بهداشت اتریش، وُلفگانگ موک اشتاین نیز گفت: ایران در حال حاضر به سختی درگیر این همه گیری می باشد. علاوه بر آن ایران کشور اصلی پذیرنده پناهجویان افغانستان می باشد. در شرایط حال حاضر حمایت از کشور های همسایه افغانستان برای رسیدگی مناسب به پناهجویان افغان دارای اهمیت است. ما خوشبختانه در اتریش در شرایطی قرار داریم که بیش از نیاز حال حاضر، واکسن در اختیار داریم. لذا این وظیفه ماست که همبستگی خود را نشان داده و به درخواست کمک رسانی ایران پاسخ مثبت دهیم. بخصوص اینکه ما تنها به صورت مشترک قادر خواهیم بود بر این همه گیری غلبه کنیم و برای رسیدن به این هدف می بایست میانگین جهانی واکسیناسیون را کماکان افزایش دهیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin