مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل کارگاه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه آزاد کرج برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی برای 15 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سالن کنفرانس ساختمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

برگزاری جلسه به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که پس از معرفی کوتاهی از وب سایت دو زبانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به معرفی وب سایت جهانی ملل متحد پرداخت.

سپس به ارکان اصلی ملل متحد و وب سایت های آنها به ویژه دو رکن مهم مجمع عمومی و شورای امنیت و چگونگی بازیابی قطعنامه های مریوطه، ساختار یک قطعنامه، سند های مشروح مذاکرات و غیره پرداخته شد.

متن قطعنامه اخیر شورای امنیت به شماره 2231 درباره ایران بازیابی شد و اطلاعاتی درباره آن ارائه گردید.

در ادامه به برخی از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مجازی دگ همر شولد مراجعه شد و اسنادی به عنوان نمونه از جمله درباره موضوع نسل کشی، همچنین قطعنامه های اعمال تحریم علیه ایران بازیابی گردید و همینطور نشانه های اسناد ملل متحد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin