مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد را برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی برای 25 نفر از دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در سالن کنفرانس ساختمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

دو نفر از استادان دانشکده مزبور به نام های خانم دکتر رویا خضری و آقای دکتر رضا کاویانی دانشجویان را همراهی کردند، آقای عباس قاسم پور، ریاست انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد نیز که هماهنگی ها را عهده دار بودند در جلسه حضور داشتند.

برگزاری جلسه به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که پس از معرفی کوتاهی از وب سایت دو زبانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد در ایران به معرفی مشروح وب سایت جهانی ملل متحد پرداخت.

ایشان بر پیشینه و تاریخچه سازمان ملل متحد و شمه ای از فعالیت های 70 ساله آن اشاره کرد، وب سایت تازه طراحی شده هفتادومین سالگرد ملل متحد را معرفی کرد و پیام بان کی مون دبیرکل این سازمان به مناشبت هفتادومین سالگرد تاسیس ملل متحد را قرائت نمود.

سپس به ارکان اصلی ملل متحد و وب سایت های آنها به ویژه دو رکن مهم مجمع عمومی و شورای امنیت و چگونگی بازیابی قطعنامه های مریوطه، ساختار یک قطعنامه، سند های مشروح مذاکرات و غیره پرداخته شد.

به برخی از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مجازی دگ همر شولد مراجعه شد و اسنادی به عنوان نمونه از جمله درباره مسئولیت حمایت یا قطعنامه های تحریم بازیابی گردید. نشانه های اسناد ملل متحد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نسخه هایی از ترجمه فارسى منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بین شركت كنندگان پخش شد.

کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد” به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به صورت مرتب برای گروه های علاقه مند برگزار می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin