سرج ناکوزی از آمادگی فائو برای هر نوع همکاری برای اجرای سریع و بهینه اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی ایران را دارد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرج ناکوزی نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران طی دیدار با قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: طرح اجرای کاداستر اراضی کشاورزی ایران عنصر اصلی و رکن مهم همه فعالیت ها برای مدیریت زمین و توسعه کشاورزی است.

نماینده فائو افزود:با توجه تجربیاتی که در کشورهای مختلف داشته ام، مسئولیت و ماموریت سنگین شما در سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص مدیریت پایدار زمین متوجه هستم، این در حالی است که حفاظت از عرصه های کشاورزی نیازمند توجه خاص است.

وی با اشاره به افزایش فشار فعالیت های غیراقتصادی بر اراضی کشاورزی، گفت: در این شرایط حفاظت از زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن مزارع و باغ ها برای توسعه اقتصادی کشور و امنیت غذایی کشور در درازمدت یک ماموریت مهم است که شما به خوبی در دستور کار قرار داده اید.

نماینده فائو همچنین طرح اجرای کاداستر اراضی کشاورزی ایران را عنصر اصلی و رکن مهم همه فعالیت ها برای مدیریت زمین و توسعه کشاورزی دانست و گفت: ما در فائو آماده هر نوع همکاری برای اجرای سریع و بهینه این طرح بزرگ هستیم.

ناکوزی گفت: فائو در تمام زمینه ها و موارد روی سیاست گذاری ها و تهیه نقشه های آب و خاک و حفاظت زمین، رسیدگی به اختلافات کشاورزان خصوصا روی تهیه نقشه کاداستر وسرزمین فائو می تواند با امور اراضی همکاری داشته باشد و آمادگی دارد برای فائق آمدن به چالشها، در زمینه نرم افزاری، تکنولوژی و ارائه برنامه های راهبردی همکاری لازم را با امور اراضی داشته باشد.

در این نشست پس از بیان برنامه های سازمان امور اراضی و بررسی روش های همکاری فائو در اجرای برنامه های مدیریت زمین، طرفین توافق کردند جلسات فیمابین با هماهنگی دفتر امور بین الملل وزارت برای افزایش همکاری ها ادامه یابد. همچنین فائو تجارب بین المللی خود در اجرای طرح های مشابه برنامه کاداستر اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی کشاورزی را در اختیار سازمان امور اراضی قرار دهد.

در این نشست توافق شد که UTF پروژه همکاری مشترک فائو و سازمان امور اراضی برای اجرای الگویی کاداستر اراضی کشاورزی تدوین ونهایی شود و فائو پس از بررسی طرح در دست اجرای سازمان امور اراضی برای عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه های اراضی و اجرای کاداستر نظرات مشورتی خود در این خصوص را ارائه دهد.

طبق این توافق قرار شد کارشناسان صاحبنظر فائو با شرکت در همایش ملی مدیریت زمین به تشریح تجارب بین المللی و معرفی پروژه های منطقه ای در زمینه مدیریت زمین بپردازند.

قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن معرفی بخشی از وظایف و ماموریت های سازمان، گفت: سازمان امور اراضی عهده دار مدیریت ومرجع زمین، مسئول حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری در کشور است.

وی تعیین تکلیف زمین های دولتی، تامین زمین برای فعالیتهای کشاورزی، صنعت، خدمات وگردشگری را از دیگر وظایف سازمان امور اراضی برشمرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: حفظ کاربری اراضی، تجمیع اراضی وجلوگیری از خرد شدن مزارع و باغ ها و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی سه محور و اولویت اصلی سازمان امور اراضی کشور است.

افشار افزود: استفاده از فناوری های نوین و نرم افزارها و سخت افزارها و استفاده از تجربیات در آموزش نیروی انسانی از مهمترین اولویت های سازمان است. برهمین اساس برنامه های یکساله، پنج ساله و بلندمدت بیست ساله را تدوین کرده ایم و همچنین بنا داریم در اردیبهشت سال آینده اولین همایش ملی مدیریت برزمین را برگزار کنیم و در همین جا از کارشناسان فائو و همه صاحبنظران می خواهیم ما را در این زمینه یاری دهند.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم از تجربیات به نحو مطلوب استفاده کنیم، به مزیت های طرح کاداستراراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: ما در اجرای طرح کاداستر به دنبال آن هستیم که علاوه بر تهیه نقشه های دقیق اراضی از طریق عکسبرداری هوایی و با کیفیت، تهیه چند لایه مهم در حوزه کشاورزی شامل لایه مالکیت و مسائل ثبتی اراضی، لایه منابع آبی و خاکی و لایه الگوی کشت وبهره برداری از زمین را تهیه کنیم چرا که این کار ما را در مدیریت علمی ودقیق زمین و نیز توسعه کشاورزی کمک می کند.

رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به سه برنامه اصلی سازمان، گفت: به خصوص در زمینه طرح کاداستر تمایل داریم، چارچوب وسرفصل هایی را با فائو تنظیم کنیم و به دنبال آن هستیم تا بدون وقفه و به سرعت از تمام ظرفیت های بین المللی برای پیشبرد برنامه ها استفاده کنیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin